Inspiratiebronnen

Phoenix Opleidingen is geïnspireerd door vele pioniers die hun inzichten in de wereld brachten. Wij eren tradities en stromingen uit de psychologie, sociologie, existentiële fenomenologische filosofie, communicatiewetenschappen en de sport- en bewegingsleer.

Wibe Veenbaas is de grondlegger van het gedachtegoed van Phoenix op het gebied van leren, in onze wandelgangen bewegingsleren genoemd. Zijn filosofie over leren, de ervaring van de mens in het bestaan en de plek van de mens, is een zich ontvouwend werk waar hij zijn leven lang aan toegewijd bleef en tot op de dag van vandaag blijft.

Bewegingsleren is geïnspireerd op de samenhang van het werk van velen, met name Gregory Bateson, Eric Berne, Iván Böszörményi-Nagy, Martin Buber, Norbert Elias, Erik Erikson, Milton Erickson, Jan Foudraine, Carl Gustav Jung, Carl Christian Friedrich Gordijn, Kees Kwant, Emmanuel Levinas en Maurice Merleau-Ponty.