TA in de praktijk

In deze serie bijeenkomsten werken we aan de hand van door de deelnemers ingebrachte werkgerelateerde casuïstiek. In die zin is in deze cyclus sprake van een vorm van groepssupervisie. De onderwerpen worden consequent bezien door de bril van de Transactionele Analyse. Op die manier leren de deelnemers TA praktisch en doelgericht toe te passen. Iedere bijeenkomst maken we een inventarisatie van wensen, waar we vervolgens mee aan de slag gaan. Daarbij wisselen we praktijk af met theorie, zodat TA als denkkader wordt verdiept en verbreed.

Uitgebreide informatie Direct aanmelden

Werkwijze

Samen met een groep supervisanten heb je acht keer per jaar een dag supervisie (tussentijds inschrijven is mogelijk). Deelnemers werken ook onderling met elkaar, zodat een vorm van co-creating supervision ontstaat. Elementen van het CTA-traject (schriftelijk examen, geluidsopnames, mock-examen) en van het TSTA-traject kunnen eveneens aan bod komen.

Doelgroep

Deze supervisiegroep is bedoeld voor geïnteresseerden in de toepassing van TA in werksituaties. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich de basisbegrippen van TA op persoonlijk niveau hebben eigengemaakt en willen toepassen.

Studiepunten en accreditaties

Deze reeks supervisiebijeenkomsten is erkend door EATA (European Association for Transactional Analysis) en ITAA (International Transactional Analysis Association) en aldus kunnen de bijeenkomsten, indien gewenst, onderdeel uitmaken van het internationale TA-examentraject.

EATA Logo Klein  

Vorm

Deze supervisie is verspreid over acht dagen.

Kosten

€ 1.925,00 inclusief koffie, thee en lunch.

Opleiders

  • Sander Reinalda

    "Een ontmoeting creëren waarin mensen nieuwsgierig naar zichzelf kunnen zijn en groeien in autonomie." Lees meer

Uitgebreide informatie Direct aanmelden