(Vervolg)opleidingen

Onze opleidingen verrijken jouw vakmanschap. Ze vertrekken vanuit de veronderstelling, dat mensen die hun ambacht en hun eigen weg toegewijd zijn, een speciale kwaliteit meebrengen. Professionaliteit kenmerkt zich door impact, door doen wat werkelijk dient.

Onze vervolgopleidingen zijn bij uitstek geschikt voor cursisten die onze driejarige opleiding hebben afgerond. Voor sommige opleidingen is tevens de opleiding Systemisch Werken noodzakelijk.

In het schema hieronder kun je zien hoe onze opleidingen op elkaar aansluiten. 

Instroomgesprek

De driejarige opleiding in Professionele Communicatie is de basis voor onze vervolgopleidingen. De vervolgopleidingen zien wij als vierde-, vijfde- en zesdejaarsopleidingen die dienen ter differentiatie, specialisatie en verdieping. Ook als je elders opleidingen hebt gevolgd en wilt instromen in onze vervolgopleidingen, ben je welkom. In dat geval zullen wij je uitnodigen voor een instroomgesprek.

Meer informatie

Ambacht van het hart

Meesterschap in Individuele Begeleiding

Mensen begeleiden is een métier. Je hebt er kaders bij nodig, concepten, diagnostische instrumenten en vaardigheden om de hypotheses die je maakt te bevragen en te toetsen. Jouw kwetsbaarheid, jouw bereidheid, jouw onvermogen en onmacht in de ogen kijken en herkennen als het begin van jouw ontmoeting met de ander. Zo worden technische begrippen als overdracht en tegenoverdracht een levend instrument in het begeleidingscontact.

Meer informatie

Eros in begeleidingswerk, een aanraking op de grens

Een 6-daagse masterclass waarin we ons erin verdiepen hoe intimiteit en seksualiteit een plek hebben in begeleidingswerk. Wat roept dit op rondom overdracht en tegenoverdracht en hoe zet je die dynamiek professioneel in?

Meer informatie

Het helende verhaal

In deze opleiding staan we 12 dagen uitvoerig stil bij de stof uit het boek Het helende verhaal. Het perspectief is: de helende bedding van het menselijk verhaal, de verbinding tussen het verhaal waar we in staan en het verhaal dat we maken. Wat treffen we aan en wat is ons antwoord, in de ontmoeting met de ander en in relatie tot onszelf?

Meer informatie

De maskermaker

Deze opleiding werkt vanuit drie invalshoeken: Systemisch Werken, lichaamswerk en energetisch werk. Naast diagnostische kaders leer je in deze opleiding welke interventies bij de specifieke maskers effectief en helend zijn. Het doel is de mogelijkheden van de begeleider te verruimen door thematieken bij de cliënt te herkennen en daar gericht op in te spelen. Je leert hoe mensen hun maskers maken en hoe de verschillende karakterstructuren een eigenheid hebben in het bewonen van het lichaam en in hun energiehuishouding.

Meer informatie

Masterclass: de bewegingen van de ziel

Deze masterclass is een inspirerende ontmoetingsruimte waarin je leert om het ambacht van het begeleidingswerk vanuit jouw persoonlijke reis te verbinden met de grote ruimte om ons heen; het helende veld. De masterclass gaat in op de existentiële thema’s van het leven: de bewegingen van de ziel, het hart als zintuig van deelname en de geest. In de zielsbewegingen voltrekken zich de wezenlijke aspecten van het leven. Thema's die jij in jouw eigen levensreis ontmoet op het gebied van leven en dood, liefde en verlangen, rouwen, gemis en zingeving bijvoorbeeld. Dezelfde thema’s die jij ontmoet als jij de leerlijn doorloopt met je cliënten of cursisten.

Meer informatie

Op de rand van het licht; over rouw en ritueel

Hoe schep je in het werken met dood en intens verlies een context via verhalen en rituelen vanuit systemisch perspectief? Getuige zijn van 'het ondraaglijke' betekent de eenvoud van het kleine gebaar kunnen verbinden met het grote geheel vanuit een bodem van aanwezigheid in jezelf. Je leert middels metaforen, rituelen, symbolen of een systemisch beeld de betrokkenen op alle lagen bij het proces betrekken. Hierbij ben je zelf volop in het geding.

Meer informatie

Opleiding Transactionele Analyse

Transactionele Analyse is een communicatiemodel en een ontwikkelingstheorie. In deze tiendaagse opleiding maak je kennis met de basisbegrippen van Transactionele Analyse zoals de dramadriehoek, egotoestanden, script en werken met contracten. Zo maak je je een kader eigen dat vanaf dag één inzicht geeft en praktisch inzetbaar is.

Meer informatie

Professionele Begeleiding van Organisaties

De kern van deze opleiding is leren op identiteitsniveau gezondheidsbevorderend te werken met mensen in grote systemen. Hiermee wordt bedoeld: met aandacht en respect voor de herkomst van de organisatie en haar taak, die nauw verbonden is met haar oorsprong en die vormend is voor haar identiteit. Werken op dit snijvlak persoonlijke taak/organisatietaak betekent dus ook het vermogen te werken met mensen op identiteitsniveau.

Meer informatie

De relatie als spiegel: Opleiding Relatietherapie

Je bent op zoek naar nieuwe inzichten en ervaringen in de dynamieken en patronen van liefdesrelaties, ook die van jezelf. Je hebt interesse in Systemisch Werk verbonden met andere invalshoeken en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van relatietherapie. En je wilt dit kunnen toepassen terwijl je leert. Welkom bij de opleiding De relatie als spiegel.

Meer informatie

Systemisch Werken

Ons leven kent van jongs af aan vele systemen, zoals die van je familie of je werk. In deze opleiding leer je werken met de krachtenvelden die daarbinnen spelen en ons handelen vaak onbewust sturen. Je gaat de patronen van jezelf en anderen verstaan in het licht van het eerste systeem wat je leerde kennen, je gezin van herkomst. En je leert hoe je leerprocessen op deze 'bestaanslaag' kunt faciliteren. Zo verruim je je blikveld én je effectiviteit, of je nu begeleider van opstellingen, leidinggevende, leraar of therapeut bent.

Meer informatie

Trainersopleiding

De trainer nodigt mensen uit mee te gaan op hun eigen lerende ontdekkingsreis. Tegelijkertijd nodigt het trainersvak jou als trainer uit eruit te halen wat erin zit; de inzet van je vakmanschap, je leiderschap en de inzet van jezelf als instrument in de ontmoeting. Dit ontmoetingsprincipe is een essentieel uitgangspunt in de opleiding; Je leert als geen ander, hoe wat je neerzet en hoe je dat doet bepalend is voor wat je terugkrijgt van de groep. Deze opleiding biedt je de kennis, de kunde en de professionele beroepshouding om workshops, trainingen en opleidingen te ontwerpen en uit te voeren. Je leert op professionele wijze inspirerend en motiverend te werken met groepen mensen.

Meer informatie

Transactionele Analyse Masterclass

De vervolgopleiding TA Masterclass richt zich op professionals die anderen willen ondersteunen bij werkgerelateerde ontwikkelingsvragen (coaching), bij het beter leren omgaan met actuele persoonlijke thema’s (counseling) en bij het leren reflecteren op het eigen handelen (supervisie).

Meer informatie