Instroomgesprek

Het instroomgesprek is op de eerste plaats een wederzijdse kennismaking. Doel van dit gesprek is te kijken of je kunt instromen in de vervolgopleiding van je keuze. Dat doen we aan de hand van de volgende onderwerpen:

1. Persoonlijke ontwikkeling
We onderzoeken in hoeverre je de weg naar binnen hebt verkend en hoe de beweging van binnen en naar buiten plaats heeft in de ontmoeting. Om aansluiting te vinden op onze vervolgopleidingen is het noodzakelijk dat je langdurig hebt gereflecteerd op je eigen thema’s.

2. Inhoudelijk instrumentarium
Tevens willen we tijdens dit gesprek samen met jou onderzoeken wat je elders aan langdurige opleidingen, workshops et cetera hebt gedaan en wat jouw werkervaring is tot nu toe. Dit wordt vervolgens bekeken tegen het licht van de benodigde inhoudelijke kennis, kunde en praktijkervaring die de vervolgopleiding van je vraagt.

Aan het einde van het instroomgesprek is helder of je deel kunt nemen aan de gewenste vervolgopleiding. Eventueel bieden we je een overbruggingstraject aan om alsnog de aansluiting te kunnen maken.

Het instroomgesprek geldt voor de volgende vervolgopleidingen:

 • het helende verhaal
 • de maskermaker, systemisch werken/lichaamswerk
 • masterclass de bewegingen van de ziel
 • professionele begeleiding: meesterschap in coaching en therapie
 • professionele begeleiding van organisaties
 • relatietherapie: de relatie als spiegel
 • systemisch werken
 • trainersopleiding

Wat moet je doen?

Je hoeft niets te doen. Als wij een instroomgesprek wenselijk achten, nemen wij vanzelf contact met je op.

Opleiders

 • Karin Keijzer

  "Wanneer we contact maken met ons hart komen we weer in verbinding met wat ooit heel was." Lees meer