Op de rand van het licht; over rouw en ritueel

Hoe schep je in het werken met dood en intens verlies een context via verhalen en rituelen vanuit systemisch perspectief? Een vervolgopleiding voor mensen met ruime ervaring in begeleidingswerk, individueel en in groepsverband. Getuige zijn van 'het ondraaglijke' betekent de eenvoud van het kleine gebaar kunnen verbinden met het grote geheel vanuit een bodem van aanwezigheid in jezelf. Je leert middels metaforen, rituelen, symbolen of een systemisch beeld de betrokkenen op alle lagen bij het proces betrekken. Hierbij ben je zelf volop in het geding.

Hoe schep je een context voor rituelen voor een individu of groep? Hierbij sluit je jezelf in, de dynamiek van leven en dood en de verschillende lagen in het systeem waar je in deze specifieke situatie mee te maken krijgt. In de eenvoud van het kleine gebaar weten van het grote geheel en de uitwerking.

Toepassingsgebieden

Bijvoorbeeld in het werken rondom rouw op een school: met het lerarenteam, de leerlingen, de ouders, ‘de gestorvene’ en diens familie zodat ieder meedoet en een bijdrage kan leveren. Enerzijds vraagt dit de moed om zelf de leiding te nemen, de koers uit te zetten en in de spotlights te staan; anderzijds de grote bescheidenheid voor alle delen in een systeem. Het betekent kunnen dragen, kunnen behoeden en afbakenen – zodat alles er kan zijn – op het juiste moment in de tijd. 

Of bij het werken met een kleinere kring: je leert een verhaal te vertellen of een ritueel te maken voor nabestaanden, zodat de kring eromheen er ook in mee kan. Dit vraagt van jou vol aanwezig te kunnen zijn in het maken van de context en het vermogen tot meervoudige betrokkenheid.

Doelgroep

Met deze opleiding beogen we jou op te leiden tot een professional in het begeleiden van rouwprocessen. Als mogelijke toepassingsgebieden kun je denken aan het begeleiden van een rouwgroep, het ondersteunen van rouwprocessen in het onderwijs, bij een pastoraat, bij uitvaart- of ritueelbegeleiding of in het werken met een organisatie in transitie.

Uitgebreide informatie Direct aanmelden

Toelatingseisen

Een opleiding voor ervaren cursisten, therapeuten en trainers met een eigen praktijk en veel ervaring. Professionals die al vertrouwd zijn met begeleidingswerk en het geven van workshops.

 • je hebt tenminste de opleiding Systemisch Werken gevolgd
 • je bent geschoold en/of ervaren in het werken met groepen (Trainersopleiding, Het Helende Verhaal of een soortgelijke opleiding)
 • je bent geschoold en/of ervaren in het geven van individuele begeleiding (Ambacht van het hart, De Maskermaker of een soortgelijke opleiding).

Na aanmelding volgt een intakegesprek.

Werk jij in dit veld en twijfel je of je voldoet aan deze opleidingseisen? Neem dan contact met ons op.

Studiepunten en accreditaties

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (307 SBU/11 EC), Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (63 PE-punten) en de Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (100 punten).

    

Vorm

Deze opleiding duurt 10 dagen, met daarbij een dagdeel supervisie.

Kosten

€ 2.600,00

Opleiders

 • Morten Hjort

  "In de ontmoeting komt verwonding en verborgen potentieel steeds weer in het licht." Lees meer

 • Joke Goudswaard

  "Licht en schaduw samen, dat is zo mooi!" Lees meer

 • Conny ten Klooster

  "De beweging van lichaam en ziel, die de weg wijst. " Lees meer

Ervaringen

 • De onmetelijk grote betekenis van een ritueel

  De opleiding Op de rand van het licht  gaat voor mij over de donkerte van de dood in de ogen zien en dan de lichtpuntjes die als sterren opdoemen. Over het grote mysterieuze in het kleine aardse verhaal. Over met lege handen staan en de vraag: wat kan ik doen? en dan wachten en vertrouwen op een antwoord. Over hoe klein een symbool of ritueel is en hoe onmetelijk groot de betekenis daarvan kan zijn. Over de grootste bron die gebouwd is op de diepste wond. 
  Als coach in het onderwijs kan ik nu met een team enerzijds de koers uitzetten en in de spotlights staan en anderzijds grote bescheidenheid ervaren voor iets dat groter is dan het leven zelf. Ik heb handvatten gekregen om in een begeleiding de rouwtaken centraal te stellen en samen te zoeken naar een verhaal, een ritueel of een metafoor die het verlies ondersteunt. - André Weijers

 • Schuif je stoel dichterbij

  Ik ben dankbaar voor de reis die ik tijdens de opleiding Op de Rand van het licht bij Phoenix mocht maken. Een opleiding over de intense verliezen die een mens kunnen treffen in dit leven. Wat een licht in deze opleiding naast de rauwheid en de zwaarte die groot verlies met zich meebrengt. De zeer ervaren trainers leren je, als begeleider én als mens, met een intense blik te kijken naar datgene waar je meestal je blik liever van afwendt. Zoals Nietzsche zo mooi zegt: 'De afgrond kijkt me aan. En ik kijk terug.' Wat een verrijking in mijn werk om nu ook met rituelen te kunnen werken. Het beperkt zich niet tot individuen of groepswerk. Ook in organisaties die met verlies te maken krijgen, spelen rituele interventies een waardevolle rol. Op de Rand van het licht is een opleiding voor wie de uitdaging aan durft te gaan, de afgrond in durft te kijken. Een opleiding als kroon op je Phoenixbasis, voor wie met rouw wil werken. - Gitta Reiszner

 • Rijk en compleet

  Rouw is onlosmakelijk verbonden met het leven. Iedereen komt er in zijn leven mee in aanraking. Rouw door verlies van je naasten, door verlies van je relatie, je baan, je land of lichamelijk verlies. In deze opleiding leer je onder andere om een ritueel te creëren dat staat voor je rouw. Het krijgt gestalte door aandachtig aanwezig te zijn bij jezelf en bij de ander. Zo kun je de rouw bespreekbaar maken en beter vastpakken. Het is een prachtige manier om je eigen rouw een plek te geven, maar vooral ook om met rouw te werken als begeleider. De opleiding word gegeven door drie ervaren, inspirerende en voedende trainers. Morten Hjort geeft je systemische inzichten, Joke Goudswaard voedt je met verhalen en metaforen, Conny ten Klooster voegt een spiritueel stuk toe. Dit allemaal samen maakte deze opleiding voor mij heel rijk en compleet. - Tamara Meijer

Uitgebreide informatie Direct aanmelden