Professionele Begeleiding van Organisaties

Luisteren naar de ordeningswetten en werken op het snijvlak

Organisaties zijn levende systemen die een eigenheid hebben: een geschiedenis, een cultuur, een gestructureerde vorm of inrichting, een taak, een doel, een bestemming. De opleiding Professionele Begeleiding van Organisaties is een opleiding op identiteitsniveau die uitgaat van de vraag:

Hoe dien ik de gezondheid van organisaties en mensen in organisaties op het snijvlak van organisatiethematiek en persoonlijke thematiek?

Organisaties zijn complexe systemen met eigen dynamieken, wetten, patronen van onthullen en verhullen. Primair zijn organisaties taaksystemen. De dynamieken van deze taaksystemen interfereren met die van de liefdessystemen van haar oprichters en haar medewerkers. In het boven water krijgen van die wisselwerking, het ontrafelen van de complexiteit zodat de diepere wetten weer voelbaar worden, het blootleggen van de leerlijn, het inzetten van jezelf als instrument met een eigen kleur en signatuur, daar draait het om in deze opleiding. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn: de ontmoeting is de moeder van alle interventies, een organisatie kan zo ver groeien als haar leiders zijn, wat er is, is het startpunt van groei, niet hoe iets behoort te zijn.

In organisaties zijn grote en sterke overdrachtsfenomenen werkzaam. Wat de directie in de overdracht ‘neerzet’, bewust en onbewust, heeft grote impact op de organisatie. In deze opleiding leer je (mensen in) organisaties vanaf een ingeordende plek van dienst te zijn, op een manier die de organisatiegezondheid en de organisatiegroei bevordert. Je leert in het contact met je opdrachtgever onderzoeken of de jou aangeboden taak ook werkelijk de dienende taak is. De rode draad van deze opleiding kenmerkt zich door:

 • De terugkeer naar ordenende wetten dient de organisatiegezondheid
 • Helder leren contracteren en diagnosticeren impliceert luisteren naar wat uit de orde is geraakt.
 • Dienend leiderschap bevordert de autonomie
 • Er is een raakvlak tussen persoonlijke taak en organisatietaak

Daarnaast leer je organisatieopstellingen te begeleiden. Het onderzoeken van een organisatievraag middels een opstelling maakt het mogelijk om onderliggende dynamieken in organisaties die niet makkelijk ‘vast te pakken’ zijn aan het licht te brengen.

Uitgebreide informatie Direct aanmelden

Voor wie is deze opleiding?

Je werkt als coach, adviseur, trainer, manager of interim manager, of binnen het gebied van HRM. Het doel van deze opleiding is om je in staat te stellen maatwerk te leveren ten aanzien van organisatievraagstukken die liggen op het grensgebied van organisatiethematiek en persoonlijke thematiek.

Wat zijn de voorwaarden?

De opleiding is bedoeld voor mensen die de driejarige opleiding Professionele Communicatie en ten minste de opleiding Systemisch Werken hebben afgerond. Met nieuwe cursisten die elders opleidingen hebben gevolgd en die willen instromen in deze opleiding wordt een instroomgesprek gevoerd.

Studiepunten en accreditaties

Aan deze opleiding zijn 93 PE-uren toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Met deze PE punten kunnen NOBCO coaches hun continue ontwikkeling aantonen in een EIA assessmentprocedure, ter verkrijging van het certificaat van EMCC Foundation, Practitioner, Senior Practitioner of Master Coach. Meer informatie treft u aan op nobco.nl.

Daarnaast is deze opleiding geaccrediteerd door de Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (357 SBU/12,8 EC).

  

Vorm

Deze opleiding duurt 14 dagen, met daarbij 3 dagdelen supervisie.

Kosten

€ 3.850,00 inclusief koffie, thee en lunch

Opleiders

 • Morten Hjort

  "In de ontmoeting komt verwonding en verborgen potentieel steeds weer in het licht." Lees meer

 • Stefan Woudenberg

  "Ik heb een goed oog voor wat er mist of nog ontwikkeld kan worden." Lees meer

 • Wendy van Zon

  "Prachtig en ontroerend om de ander in alles te mogen ontmoeten." Lees meer

 • L.M.F.A. Beckers

  "" Lees meer

 • Mirjam Dirkx

  "Zoals ik steeds weer in de tonen van de piano mijzelf kan terugvinden, zo luister ik naar de ander." Lees meer

Uitgebreide informatie Direct aanmelden