Systemisch Werken

Mensen die met mensen werken komen systeemdynamieken tegen, krachtenvelden die de samenwerking en communicatie onbewust beïnvloeden. In de opleiding Systemisch Werken ontdek je hoe jouw doen en laten en dat van anderen van jongs af aan doordrenkt is van deze dynamieken. Aan het eind van de opleiding kijk je met een ruime, systemische blik naar jezelf en de mensen om je heen en kun je werken met groei en ontwikkeling rondom diepgewortelde patronen.

Het begrip ‘systemisch’ verwijst naar de invloed van het grotere geheel op het individu. We leren en ontwikkelen ons van kinds af aan binnen systemische contexten, ieder met een eigen dynamisch krachtenveld. Het eerste systeem, ons gezin van herkomst, laat een diepe blauwdruk in ons achter. De dynamieken die we daar aantroffen, onze loyaliteiten en de daaruit voortvloeiende interactiepatronen, herhalen we onbewust in latere systemen, zoals in onze werkcontext of huidige gezin. Doorgaans effectief en soms in een beknellende binding, alsof we ongewild teruggetrokken worden in de tijd.

In deze opleiding leer je ontwikkelingsvragen verstaan vanuit een systemisch perspectief. Goed functionerende systemen kenmerken zich door een aantal universele wetmatigheden of ordeningsprincipes. Wanneer deze principes verstoord raken, is dat van invloed op de individuele leden van een systeem, vaak tot in volgende generaties aan toe. Door middel van een opstelling of constellatie en andere systemische interventies leer je verstoorde loyaliteiten en dynamieken zichtbaar te maken, evenals de herstelbewegingen.

Wat leer je in deze opleiding?

Je oefent je in het systemisch kijken en interveniëren; van kleine, rake zinnetjes tot het begeleiden van constellaties in de ruimte. Je bekwaamt je in de fenomenologische grondhouding, waarbij je zowel de kracht als de beperkingen van je subjectieve waarneming gaat onderkennen. Je leert de subtiele fysieke en talige symptomen van overdracht en tegenoverdracht verstaan en ontwarren. Bewustwording van je loyaliteiten, je plek en de positie die anderen daarin innemen, helpt je om professioneel schoon te kunnen werken. Begrippen als loyaliteit en liefde, balans van geven en nemen, insluiten en uitsluiten, afbakenen van verantwoordelijkheden, ordening en plekbesef, meervoudige partijdigheid, de werkingen van het geweten en gevoelens als schuld en schaamte komen uitvoerig aan bod. Je leert over het belang van een wezenlijke, wederzijdse ontmoeting, systemische diagnostiek, de bouwstenen van opstellingen en werken met het genogram.

Wat kun je met deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding, kijk je met een systemische bril naar mensen, groepen en organisaties. Professioneel gezien ben je in staat om systemische interventies te doen bij individuele cliënten, cursisten en medewerkers en je kunt opstellingen in een groep begeleiden. Voor jezelf heb je zicht op het effect van jou op de ander en vice versa, in het licht van je voorgeschiedenis. Dit versterkt je vermogen om effectief en doelgericht te communiceren.

Uitgebreide informatie Direct aanmelden

Voor wie is deze opleiding?

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die met mensen werken. Zowel begeleiders die willen leren werken met opstellingen als leidinggevenden, HR-professionals, zorgverleners, docenten, trainers, coaches en therapeuten zijn welkom. Systemisch Werken is een basisopleiding voor een aantal vervolgopleidingen binnen Phoenix (zie de toelatingseisen van de vervolgopleidingen).

Studiepunten en accreditaties

Aan deze opleiding zijn 93 PE-uren toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Met deze PE punten kunnen NOBCO coaches hun continue ontwikkeling aantonen in een EIA assessmentprocedure, ter verkrijging van het certificaat van EMCC Foundation, Practitioner, Senior Practitioner of Master Coach. Meer informatie treft u aan op nobco.nl.

Daarnaast is deze opleiding geaccrediteerd door de Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (437 SBU/15,6 EC), door de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (96 PE-punten), de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (21 PE-punten), Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (95 PE-punten) en de Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (150 punten).

   Logonbvh Klein   

   
 

Vorm

Deze opleiding duurt 15 dagen, met daarbij een dagdeel supervisie.

Kosten

€ 3.850,00 inclusief koffie, thee en lunch

Opleiders

 • Morten Hjort

  "In de ontmoeting komt verwonding en verborgen potentieel steeds weer in het licht." Lees meer

 • Joke Goudswaard

  "Licht en schaduw samen, dat is zo mooi!" Lees meer

 • Mariët van Cooten

  "Stil staan bij wat is en wat was, om te worden wie je ten diepste bent." Lees meer

 • Stefan Woudenberg

  "Ik heb een goed oog voor wat er mist of nog ontwikkeld kan worden." Lees meer

 • Mirjam Dirkx

  "Zoals ik steeds weer in de tonen van de piano mijzelf kan terugvinden, zo luister ik naar de ander." Lees meer

 • Pieter Berger

  "Diep van binnen is ieder mens intact" Lees meer

 • Anca Poll

  "De brug naar geluk is het verlies nemen en het verlorene aannemen." Lees meer

Ervaringen

 • De groep laat zien wat ik buitensluit

  De opleiding Systemisch Werk heeft mij verder verrijkt in mijn professie als coach en begeleider van mensen en teams in commerciële omgevingen. Maar mooier nog: op het pad van mijn leven zijn opnieuw bochten genomen, heuvels beklommen, dalen bezocht en heb ik weer enorm veel oude en daardoor ook nieuwe stappen mogen zetten. Zelden zo ‘diep’ gegaan in verbondenheid met andere deelnemers en met fantastische trainers die er echt waren voor mij. Deze opleiding is een must voor iedereen die zichzelf serieus neemt als begeleider! - Bas van Rossem

 • Mens en organisatie

  In trainingen die ik verzorg, ligt mijn focus op de simultane ontwikkeling van mens en organisatie. Ik hou van mensen en de wijze waarop ze vorm en inhoud geven aan hun leven en aan organisaties waarmee ze zich verbonden hebben.
  De opleiding systemisch werken bij Phoenix Opleidingen is een ontdekkingsreis naar de manier waarop ik dat als mens zelf vorm en inhoud geef. De opleiding heeft mij geleerd mezelf als instrument in te zetten in begeleidingsprocessen. Mijn eigen trainingen zijn hierdoor verdiept en verrijkt. - RR

 • Een professionele en persoonlijke verrijking

  Werken met groepen blijft naast het inhoudelijke en didactische vakmanschap een ontdekkingstocht naar mijzelf. Wat gebeurt er in het contact? Wat kom ik hierin tegen?
  De Opleiding Systemisch Werken heeft mij als mens, man, trainer en coach veel persoonlijke inzichten gegeven in mijn kwaliteiten, valkuilen, verlangens en diepere dynamieken. Ik gun iedereen dit enorme geschenk. - Peter Henneveld

Uitgebreide informatie Direct aanmelden