Transactionele Analyse Masterclass

Potentie tot bloei brengen met coaching, counseling en supervisie

Kenmerkend voor deze drie begeleidingsvormen is het vertrekpunt van de professionele relatie: we gaan uit van het vermogen van respectievelijk de coachee, de cliënt, de supervisant om vanuit het hier-en-nu te reflecteren op wat zich in het leven aan hem voordoet en van diens nieuwsgierigheid naar nieuwe, nog niet verkende mogelijkheden in zichzelf. Dat betekent dat er in deze opleiding relatief veel aandacht is voor het zogenaamde ‘parallelproces’: de ontmoeting in het hier-en-nu is van wezenlijke betekenis voor de ingebrachte casus.

Je hoeft niet ziek te zijn om beter te willen worden.

Met deze woorden illustreerde Eric Berne, founding father van de Transactionele Analyse, de in alle mensen aanwezige voortdurende honger naar stimuli. Wij willen groeien, ons ontwikkelen, een volgende stap zetten. We zoeken, al dan niet bewust, naar het verleggen van de grenzen van ons kunnen, van ons weten. Onze potentie zich laten ontvouwen en onze mogelijkheden ten volle benutten vraagt (h)erkennen hoe het onbewuste in ons denken, ervaren en handelen tot nu leidend is geweest. De ander ontmoeten in zijn ontwikkeling vraagt inzicht in het vertrekpunt van onszelf.

Transactionele Analyse biedt een helder en samenhangend begrippenkader om zichtbare én onderliggende dynamieken te benoemen en inzichtelijk te maken. Ze biedt bovendien tal van werkvormen om gestructureerd en doelgericht aan het werk te gaan. Uit de aard van Transactionele Analyse vloeit voort dat zij zich makkelijk en van harte verbindt met inzichten en verworvenheden van andere stromingen en scholen: waar nodig en nuttig worden deze gecombineerd met het TA-gedachtegoed.

Uitgebreide informatie Direct aanmelden

Doelgroep

Mensen die werkzaam zijn in begeleiding, zoals counseling en coaching, in relatiebegeleiding en mediation, in onderwijs- en trainingssettings, in organisaties en management.

Studiepunten en accreditaties

Aan deze opleiding zijn 90 PE-uren toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Met deze PE punten kunnen NOBCO coaches hun continue ontwikkeling aantonen in een EIA assessmentprocedure, ter verkrijging van het certificaat van EMCC Foundation, Practitioner, Senior Practitioner of Master Coach. Meer informatie treft u aan op nobco.nl.

Daarnaast is de masterclass erkend door de European Association for Transactional Analysis (EATA) en door de International Transactional Analysis Association (ITAA) en kan, indien gewenst, onderdeel uitmaken van het internationale TA-examentraject.

Deze opleiding is tevens geaccrediteerd door de Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (320 SBU/11,4 EC).

  EATA Logo Klein  

Vorm

Deze opleiding duurt 15 dagen.

Kosten

€ 3.850,00 inclusief koffie, thee en lunch

Opleiders

  • Sander Reinalda

    "Een ontmoeting creëren waarin mensen nieuwsgierig naar zichzelf kunnen zijn en groeien in autonomie." Lees meer

  • Alex Lagas

    "Doorgeven wat ik heb aangenomen" Lees meer

Uitgebreide informatie Direct aanmelden