Leergang Verbindend Leiderschap

De leergang Verbindend Leiderschap is voor mensen die werken in organisaties vanuit een leidinggevend perspectief.

In het eerste blok, Je Eigen Leider Zijn – antwoord geven op je geschiedenis, staan we stil bij hoe onze geschiedenis, ons systeem van herkomst, invloed heeft op ons leiderschap. Welke kwaliteiten hebben we goed kunnen ontwikkelen? Welk ontwikkelpotentieel valt nog te ontginnen? Zo leer je op een andere manier naar jezelf, en waar je vandaan komt, te kijken. Hoe kun je antwoord geven op wat je aantreft? Hoe ga je mensen hierin voor? Je leert over polariteiten, over voor- en achterkant, en hoe je die als ingang kunt gebruiken voor het geven van feedback, voor het creëren van een lerende omgeving. Je ervaart hoe persoonlijke groei ingang is voor professionele ontwikkeling. Je leert persoonlijke inzichten te vertalen naar praktische interventies op de werkvloer. 

Het tweede blok, Leiderschap In Systemisch Perspectief – op zoek naar de juiste plek, geeft een eerste introductie tot de principes van Systemisch Werken, tot fenomenologisch waarnemen. Je leert over systemische wetmatigheden in organisaties (taaksystemen). Je leert onderkennen dat hoe jij reageert onmiskenbaar gekleurd is door hoe je het hebt leren kennen in je gezin van herkomst (liefdessysteem). Je leert over leiderschap en lidmaatschap, over feed forward en feedback, over plekbesef en hoe dat je impact op de organisatie beïnvloedt. 

Het derde blok, Zicht Op Teamontwikkeling - Leiderschap als scharnierpunt in ontwikkeling, behandelt de principes van teamontwikkeling vanuit ontwikkelingspsychologisch perspectief. We staan stil bij organische principes van groei en hoe die ook te herkennen zijn in hoe teams en organisaties zich ontwikkelen. Je leert verschillende ontwikkelingsfasen te onderkennen. In dit blok staan we ook stil bij waar we bij teamontwikkeling wel invloed op hebben, hoe we daar vorm aan kunnen geven, en waar we ons hoofd voor moeten buigen, waar we geen invloed hebben. 

Het vierde blok, Verbindend Leiderschap in de praktijk, integreert de ervaringen en lessen van de eerste drie blokken. In dit blok staan we vooral stil bij vertaling van het geleerde naar de praktijk, nu en in de toekomst. We staan stil bij de ordeningsprincipes van tijd, het ritme van de seizoenen, en verkennen de principes van mannelijk en vrouwelijk leiderschap. In dit blok werken we met vragen van deelnemers uit de praktijk.

Uitgebreide informatie Direct aanmelden

Voor wie is deze workshop?

Deze leergang is specifiek ontwikkeld voor mensen met vragen vanuit een leidinggevend perspectief. Met iedere deelnemer voeren we vooraf een kort (telefonisch) intakegesprek, om de wederzijdse verwachtingen goed af te stemmen.

Vorm

Deze leergang omvat acht dagen, verdeeld over vier blokken van telkens twee dagen.

Kosten

€ 3.000,00

Opleiders

  • Stefan Woudenberg

    "Ik heb een goed oog voor wat er mist of nog ontwikkeld kan worden." Lees meer

  • Wendy van Zon

    "Prachtig en ontroerend om de ander in alles te mogen ontmoeten." Lees meer

Uitgebreide informatie Direct aanmelden