TA Mock exams

TA Mock exams zijn proefexamens voor mensen die op weg zijn naar hun CTA-status. CTA (Certified Transactional Analyst) is een internationaal erkende certificatie in de wereld van Transactionele Analyse en een mogelijke opstap voor de (P)TSTA-status: (Provisional) Teaching and Supervising Transactional Analyst, waarbij je erkend TA-opleider bent.

De weg naar CTA is een boeiende, gevarieerde, verrijkende reis, die je in contact brengt met de internationale wereld van TA, en met de vele verschillende culturen waaruit die wereld bestaat. Voor CTA-kandidaten onder contract (in alle velden: psychotherapie, counseling, organisational, educational) en voor belangstellenden voor het CTA-traject zijn deze twee dagen rondom ‘mock exams’: proefexamens.

Uitgebreide informatie Direct aanmelden

Werkwijze

Zowel het schriftelijk examen als het mondeling examen zullen aan bod komen. We nemen ook oefenexamens af, onder meer met bandjes. Je kunt een volledig proefexamen doen of met onderdelen ervan oefenen én in de examencommissie zitting nemen, om te weten hoe dat is. Ook werken we met groepsopdrachten waarin TA gepraktiseerd kan worden.

Doelgroep

CTA examenkandidaten.

Opleiders

  • Sander Reinalda

    "Een ontmoeting creëren waarin mensen nieuwsgierig naar zichzelf kunnen zijn en groeien in autonomie." Lees meer

Uitgebreide informatie Direct aanmelden